Inštitut za evropske raziskave in razvoj - Institute for European Research and Development

Children and Young People Rough Sleepers who are Runaways and Homeless (CRS)

Cilj projekta je pripraviti študijo na ravni EU o razsežnostih problematike otrok in mladine, ki zaradi prebežništva ali brezdomstva živijo na ulici ter razviti in distribuirati učinkovite politike in strategije, namenjene organizacijam, ki nudijo podporo tem skupinam.

Problem "otrok in mladih, ki spijo na ulicah" je eden pomembnejših v evropskih državah, še posebej v trenutni gospodarska klimi, kjer vlade izvajajo varčevalne ukrepe za zmanjšanje proračunskih primanjkljajev. Poleg tega se stopnja podpore tem osebam močno razlikuje in je odvisna od posamezne regije in od lokalnih oblasti.

Ta ranljiva družbena skupina je med drugim tudi ena najbolj izpostavljenih različnim tveganjem, kot so zloraba drog, spolno izkoriščanje, posilstva itd...

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers
cookie consent