Inštitut za evropske raziskave in razvoj - Institute for European Research and Development

Ekipa

Sabina Žakelj

Mag. Sabina Žakelj ima bogate izkušnje pri vodenju projektov, financiranju, trženju in v medijih. Kot vodja MEDIA Deska Slovenija - informacijske pisarne programa MEDIA Evropske komisije za Slovenijo (2006-2011) je bila svetovalka na področju razpisov in vodila približno 12 promocijskih projektov letno. Pred tem je delala na projektih Sveta za radiodifuzijo (2003) in kot vodja skupine za spremljanje o oglaševanju Media Forum (2001-2004).

Na področju financiranja je izkušnje pridobila v podjetjih SKRB (1991-2002) in SAS Institute (2002-2003). Trženje, donatorska in sponzorska sredstva je pokrivala znotraj Kino Otoka - mednarodnega filmskega festivala (2004, 2005) in na Festivalu slovenskega filma (2005). Delala je tudi kot novinarka na Radiu Odmev (1997-1999) in dnevniku Delo (2004-2006). Znanstveni magisterij s področja komunikologije je pridobila na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.


Suzana Krmelj

Suzana Krmelj je razvila strokovno znanje in kompetence v administraciji in marketingu v času sodelovanja v evropskih projektih. Kot razvijalka, raziskovalka in administratorka, je bila vključena v evropske projekte programa vseživljenjsko učenje (BRIDGE, UNIKOM) in program čezmejnega sodelovanja SI-AT (projekt PROMT-ICT).

Diplomirala je leta 2000 na Fakulteti za organizacijske vede, smer upravljanje s človeškimi viri. Dela v administraciji od leta 2005. Prav tako je pridobila delovne izkušnje na področju komuniciranja in socialnih spletnih omrežij, kjer dela kot urednica številnih spletnih profilov in e-novic.


Eva Srdoč

Eva Srdoč je kot študentka opravljala delo novinarke, scenaristke in režiserke na verskem programu javne televizije Slovenija, kjer pripravljala novinarske prispevke za dve televizijski oddaji ter oblikovala in razvijala televizijski koncept in format kratke dokumentarne oddaje za mlade. Od leta 2012 opravlja delo asistentke na evropskih projektih v podjetju Pro-Eco, kjer je aktivno vključena v projektne time - tako pri pripravi projektnih prijav kot pri projektnem vodenju.

Sodeluje pri internih in eksternih evalvacijah projektov ter pri raziskavah in analizah za potrebe projektov. Je diplomantka kulturologije na Fakulteti za družbene vede in pripravlja doktorat na podiplomskem programu Primerjalni študij idej in kultur na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Ekipi Eurocoopa se je kot asistentka na projektih pridružila v letu 2013.


Urban Boljka

Dr. Urban Boljka je največ delovnih izkušenj pridobil na področju raziskovanja in sodelovanja v mednarodnih projektih. Kot raziskovalec je bil zaposlen na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo (2008-2012) in Inštitutu za evropske politike EUROPEUM (2007-2008), kjer se je ukvarjal z naslednjimi področji: kazalniki kakovosti življenja mladine, mladinske politike, problematika revščine, vodenje in sodelovanje v (mednarodnih) raziskovalnih projektih, kvalitativno in kvantitativno raziskovanje, objavljanje prispevkov in poročil s področja izobraževanja, zaposlovanja, kakovosti življenja mladine, starejših in invalidov, evalvacije programov s področja socialnega varstva, evalvacije nacionalnih in mednarodnih strateških dokumentov ipd. Od 2013 do 2014 je bil zaposlen na Zvezi društev upokojencev Slovenije, kjer je deloval kot analitik in svetovalec v mednarodnem projektu HELPS.

Leta 2011 je po magistrskem študiju Analiza evropske socialne politike MESPA in doktorskem študiju na Fakulteti za družbene vede uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Univerzalni temeljni dohodek meje in možnosti njegove implementacije.


Sandra Martič

Sandra Martič je izkušnje na področju diplomacije in protokola pridobila, ko je kot študentka delala na Ministrstvu za zunanje zadeve RS. V letu 2013 je opravljala pripravništvo v politični skupini znotraj Evropskega parlamenta v Bruslju, kjer je delovala v Odboru za zunanjo politiko. Sodelovala je pri pripravi evropskih resolucij na področju zunanje politike in pomagala organizirati številne konference na mednarodnem nivoju. Na inštitutu EuroCoop deluje kot koordinatorka dogodkov v okviru posameznih projektov.

Je diplomantka Evropskih študij-družboslovni vidiki na Fakulteti za družbene vede in pripravlja magisterij v na podiplomskem študiju Mednarodne poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti v Mariboru.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers
cookie consent