Inštitut za evropske raziskave in razvoj - Institute for European Research and Development

O inštitutu

Sodelavci inštituta sodelujemo v EVROPSKIH PROJEKTIH na področjih socialne vključenosti, enakosti spolov, nediskriminacije in univerzalnih človekovih pravic ter pravic otrok. Poseben poudarek dajemo zaščiti otrok, mladine in žensk pred vsemi oblikami nasilja in doseganju visoke ravni varovanja zdravja, blaginje in socialne kohezije. Prizadevamo si za krepitev sposobnosti posameznikov, organizacij in vlad za učinkovito spreminjanje sistemov, ustvarjanje miru in zagotavljanje dostojanstva za vse ljudi, zlasti za otroke, mladino in ženske.

V projekte vstopamo s strokovnim znanjem na področju RAZISKAV IN RAZVOJA s poudarkom na razvoju interdisciplinarne raziskovalne dejavnosti na različnih področjih socialne vključenosti in socialne zaščite ter razvoja e-učnih orodij, VODENJA PROJEKTOV in ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI v projektih z bogatimi izkušnjami sodelovanja ekipe v 25 evropskih in nacionalnih projektih ter DISEMINACIJE z ekipo strokovnjakov za celovito ozaveščanje javnosti in aktivno širjenje informacij o rezultatih projektov s pripravo promocijskega in izobraževalnega gradiva.

Naše sodelovanje v projektih temelji na ŠIROKEM PARTNERSTVU z organizacijami iz evropskih držav in širše, ki ponujajo resnično vseevropsko razsežnost. Z vstopanjem v dolgoročna partnerska sodelovanja s slovenskimi partnerji oblikujemo trdno mrežo za aktivno vključevanje slovenskih neprofitnih in drugih organizacij v evropsko socialno okolje.

Dnevno spremljamo vse evropske razpise. Svoje znanje in izkušnje delimo z zainteresiranimi partnerji v obliki IZOBRAŽEVANJA EVROPSKEGA PROJEKTNEGA VODENJA ter priprave in izvedbe učinkovitih PROMOCIJSKIH STRATEGIJ s strokovnim znanjem na področju upravljanja socialnih omrežij, organizacije in izvedbe dogodkov, oblikovanja promocijskih gradiv in e-orodij.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
betfair.artbetting.net
sports bookmakers
cookie consent